socha sv. Prokopa

Pískovcová Socha sv. Prokopa má původní umístění v Nádražní ulici naproti domu čp. 267. Socha byla v 1. polovině 90. let 20. století poškozena autem a nyní je uložena na Městském úřadě. Světec je zachycen ve výrazném kontrapostu s uvolněnou levou nohou, která spočívá na ďáblu, vysunutým pravým bokem a nakloněnou hlavou. Pravou ruku má zdviženou. Stojí na soklu, jehož střední část tvoří obláčky. Celá tato kompozice je osazená na hranolovém podstavci. Předmětem ochrany je socha sv. Prokopa.