socha sv. Prokopa

Socha svatého Prokopa je zabudována do balustrády, která byla původně součástí zábradlí mostu nad náhonem. Má masivní třídílný sokl, ve středu je vyvýšený segment. Ve středu soklu v průčelí je nika ukončená mušlovitou lunetou. Socha sv. Prokopa má esovitou křivku, figura stojí na levé noze, pravá je předsunuta. Světec má na hlavě mitru. Figura je v řasnaté drapérii, nahoře s pelerinou, v ruce drží zlacenou berlu.