socha sv. Prokopa

Pískovcová socha sv. Prokopa se v současné době nalézá na travnatém pozemku před budovou bývalého špitálu čp. 150 v Doksech (Hirschberg). Čelem je socha natočena ke vstupu do špitálu. Do Doks, před budovu bývalého špitálu (dnes Památníku K. H. Máchy), byla statue přenesena bez souhlasu a vědomí MK ČR. Na původním místě se v polích u Dubé v současnosti nalézá kopie zhotovená v roce 1988 V. Snížkem. Socha sv. Prokopa v Doksech spočívá na betonovém fundamentu, na kterém je osazen hranolový podstavec s patkou, střední částí s reliéfní výzdobou (postavy českých zemských patronů) a masivní profilovanou římsou. Čelní stěna střední části podstavce nese reliéf mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého. Světec je zde znázorněn ve svém obvyklém ikonografickém typu, v kanovnickém odění, ležící před stylizovaným dvouobloukovým mostem se středním pilířem. Levá boční stěna v ploše obsahuje reliéf představující sv. Vojtěcha. Světec je zde zobrazen v obvyklém biskupském odění, s mitrou na hlavě, pláštěm sepnutým na prsou. Ve své levici drží u těla biskupskou berlu a pravici má vztyčenu vzhůru v gestu žehnání. Pravou boční stěnu zdobí reliéf sv. Václava. Světec je zde zachycen v kontrapostu s volnou pravou nohou, v obvyklém knížecím odění s pancířem, pláštěm přes ramena a knížecí čapkou na hlavě. Ve své pravici přidržuje žerď praporce, který je rozvinut za světcovou hlavou. V levé ruce přidržuje světec štít s orlicí. Vrcholová socha sv. Prokopa spočívá na nástavci s konkávně projmutými stěnami. Světec stojí oběma nohama (s pokrčenou levou nohou na těle poraženého ďábla (s velikou hlavou, výraznými odulými rty a velikýma ušima, z krku ďáblovi splývá železný novodobý řetěz). Světec je oděn v obvyklá opatská roucha s pláštěm přehozeným přes ramena a sepnutým na krku, s opatskou mitrou na hlavě. Tvář světce s kratším dekorativně ztvárněným vousem je lemována delšími vlasy splývajícími na ramena. Pohyby obou rukou (levá u těla, chybí od zápěstí a pravice vztyčená vzhůru) naznačují, že v nich světec držel jistě kopí, kterým ďábla pod sebou probodával.