socha sv. Šebestiána

Socha sv. Šebestiána je osazena na podstavci s jednoduchou kvádrovou základnou, po stranách je tradičně konkávně tvarovaný, se zrcadly, bez nápisového pole, na přední straně podstavce je nápisové pole bez textu(?), podstavec je zakončen výraznou profilovanou římsou bez dekorace. Socha sv. Šebestiána - tradiční zobrazení, jedná se o stojící postavu světce, v podobě mužského aktu, světec je oděn pouze do bederní roušky, po pravé straně figury má rouška protažen dlouhý cíp, postava světce se opírá o kmen stromu, světec je pravou nohou připoután ke stromu, tvář má bez vousů a na ramena mu spadají dlouhé vlnité vlasy, Levou ruku má volně spuštěnu podél těla. Tradiční atribut světce – šípy chybí.