socha sv. Šebestiána

Pískovcová socha sv. Šebestiána v lehce podživotní velikosti je umístěná na nižším hranolovém podstavci. Sokl je u paty tvarovaný do podoby přímé zvonovnice a v horní části je ukončený několikrát odstupňovanou korunní římsou, boční stěny jsou zvýrazněné reliéfními rámy, pouze na čelní stěně je čitelný nápis: „W.E.T. / K.R. / ANNO / 1714”. Světec je zobrazený v mírném kontrapostu s pokrčenou levou nohou, zády se opírá o kmen stromu, ke kterému je připoután provazy, levou ruku má zdviženou nad hlavou a pravou má za zády. Hladký bezvousí obličej světce, rámují dlouhé zvlněné vlasy. Postava je oblečená do nařaseného dlouhého pásu látky, který má přehozený přes pravé rameno a svázaný na levém boku. Celkem je do těla sv. Šebestiána zaraženo pět kovových šípů, dva do pravé paže, jeden do srdce a po jednom do stehna a lítka levé nohy.