socha sv. Starosty

Pískovcová socha sv. Starosty se nalézá na katastru Zahrádek (Neugarten) přibližně 500 m od okraje obce po pravé straně komunikace směřující do Jestřebí. Ve svahu umístěná statue, vedle níž se nalézají dva vzrostlé kaštany, souvisí též s historickou komunikací vedoucí od nedalekého kostela sv. Barbory k současné státní silnici. Fundament tvořený dvojicí schodišťových stupňů vyrovnává terén a nese podstavec statue. Hranolový podstavec s předstupující čelní a zadní stěnou se skládá z profilované patky, střední části členěné (na čelní a zadní stěně) vpadlým dekorativním orámovaným polem s nápisy a bohatě profilované římsy. Řemeslně zdařile provedený podstavec obsahuje na čelní stěně střední části nápis s chronogramem: “S // WILgefortis // VIrgo fortis // CoraM Deo // eX passIone et eXgratIa // gratIosa et grata // pro nobis // se sIstat et eXIstat // PATRONA”. Chronogram tedy určuje dobu vzniku do roku 1705. Další nápis nese podstavec na své zadní části, zde je již ovšem v současnosti při normálním osvětlení téměř nečitelný. Z literatury je známo, že v sobě mj. obsahoval jméno donátora statue: “Joannes Wilhelmus R. Comes von Kaunitz”, který byl tehdejším majitelem zahrádeckého panství a žil v letech 1656-1721. Vděčný hrabě nechal sochu světice (osvobozující od různých těžkostí) postavit právě v roce, kdy pro něj úspěšně dopadl dlouholetý spor s hrabětem K. F. z Valdštejna (Paudler s. 26). Na podstavci spočívá menší profilovaný hranolový nástavec, který slouží jako sokl pro vlastní sochu světice. Otvor v čelní stěně nástavce sloužil zřejmě pro uchycení kovové konzoly pro lampu. Sv. Starosta (něm. hl. Kümmernis), dcera portugalského krále, je zde zobrazena v obvyklém ikonografickém typu ukřižovaná na kříži, s klečící figurou houslisty u levé nohy. Světice s vousem, s dlouhými vlasy splývajícími na ramena a s korunou na hlavě je oděna do bohatě zdobené tuniky s pentlemi a dekorem imitujícím povrch látky. Přes ramena má přehozen zřasený plášť, který jí spadá až k nohám. Pohled světice míří dolů k zemi. Klečící figura houslisty je v současnosti bez části pravé ruky a celé hlavy. Figura je naštěstí poměrně dobře dokumentována na starších snímcích, ze kterých je patrná podoba houslistovy hlavy (kratší vlnité kučeravé vlasy, bohatě zvlněný plnovous, typikou připomene hlavu známé antické sochy Laokoonta). Na čelní stěně římsy podstavce spočívá Starostin levý střevíc. Podle údajů z restaurátorské zprávy z roku 1978 (RZ 739/R) je známo, že při tehdejším zásahu byly doplněny chybějící části: pravá ruka houslisty od lokte a jeho hlava, bohužel za zcela neautentickou aluzi vzdáleně připomínající hlavu barokního putta. Oba doplňky ovšem v současné době již neexistují.