socha sv. Terezie na podstavě

Pískovcová socha sv. Terezie na podstavě je umístěna v Chodovicích na návsi po levé straně komunikace směřující ke kostelu sv. Bartoloměje. Na podloží spočívá obdélný, oboustranně konvexně vypuklý sokl s výběhy křídel na kratších stranách ukončený oblounem. Na soklu podstavec o stejném půdorysu (s rozměry 110 x 83 cm a výškou 162 cm) s masivními křídly s volutami v horní i dolní části. V dolní části voluty větší a profilované. Ve střední části jsou křídla zkosena do žebrového profilu. Čelní strana podstavce nese v mírně vpadlé ploše s vykrojenými rohy a vypuklými vodorovnými stranami latinský vtesaný nápis s chronogramem provedený v kapitále. Text nápisu: “VASTANTE / PATRIAM BORVSSO / CVI TVI DIVAE / THERESIAE EXTRV / XERE PII CLIEN / TES”. Podstavec kryje mohutnější, oblouny a výžlabky profilovaná hlavní římsa, která přechází v kónicky se zužující soklík s vysokou podnožní deskou. Sv. Terezie zobrazena v pravém kontrapostu, s rouškou na hlavě a pláštěm sepjatým na prsou sponou. Levá ruka spočívá na prsou, pravá je před tělem uražena. Výška sochy cca 155 cm.