socha sv. Václava

Socha byla spolu s dalšími několikrát přemístěna, naposledy v r. 1997ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Michala. Nynější situace: Jedna ze souboru 5 soch rytmicky umístěných na parapetu rampy v Široké ulici , resp. na parapetu mostu) stoupající od mostu u muzea nad městským náhonem. Materiál: pískovec. Postava světce v knížecím úboru s korunou na hlavě. Ve sponě honosného opasku ve štítu orlice. Vousatá tvář sv. václava je pootočena vzhůru. V pravé ruce drží kopí. Levou rukou se opírá o štít se svatováclavskou orlicí. Po levé straně letopočet MDCCCXXXXVII. (Popis: Šulcová 1988)