socha sv. Václava

Socha sv. Václava na zděném podstavci se nachází na severní straně větrušické návsi. Socha sv. Václava v životní velikosti stojí na hranolovém zděném podstavci z roku 1898. Podstavec o celkové výšce 194 cm je členěn vysokým soklem, jednoduchým dříkem a ukončen římsovou hlavicí. Do čelní strany dříku je zapuštěna deska z mramoru se sekaným nápisem: SV. VÁCLAVE ! / VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ. / NEDEJ ZAHYNOUTI / NÁM I BUDOUCÍM ! / POSTAVIL R. 1898 / DR MIKOLÁŠ KARLACH / KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ. Podstavec pokrývá původní cementová omítka s příměsí hrubší kamenné drti bílé a narůžovělé barvy. Pískovcová socha znázorňuje stojícího světce. Váha těla spočívá na levé noze, pravá je lehce nakročená ke straně. Pravou rukou je přidržována volutová kartuše s orlicí, opřená na plintu za pravým chodidlem. Zvednutá levá ruka drží kopí s praporem, opřené u levého chodidla. Prapor je přetažen k hrudi a spadá podél těla. Hlava s delšími volnými kadeřemi je otočená ke straně a zvednutá vzhůru. Tělo světce chrání plátová zbroj, přes niž je přehozen hermelínový plášť sepnutý páskem na hrudi. V pase je uvázána šerpa, případně suknice, spadající až ke kolenům. Na hlavě spočívá vévodský čepec. Na zadní straně se nachází hrubě opracovaná plocha bez modelace, která odpovídá původnímu spojení sochy s architekturou, například umístění v nice. Styl sochy, neznámé provenience, navazuje v redukované podobě na sochařskou koncepci radikálního baroka. Lze se přiklonit k datování sochy do 20. - 30. let 18. století. Do Větrušic se socha dostala druhotně v roce 1898. Pochází z Prahy, pravděpodobně z domů zbouraných při asanaci v oblasti staroměstského Uhelného trhu. Získal ji darem od městské rady Mikuláš Karlach, kanovník (od roku 1903 probošt) Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a správce kapitulního velkostatku ve Větrušicích. Bližší údaje k provenienci sochy nejsou známy. Současně s umístěním na nový podstavec byla M. Karlachem zřízena nadace 100 zlatých na nutné opravy. Předmětem památkové ochrany je socha sv. Václava na vyznačeném pozemku.