socha sv. Václava

K soše vedou dva kamenné stupně; na pískovcovém obdélném soklu stojí mohutný pískovcový dřík s vystupujícím zrcadlem; horní část dříku je zakončena mohutnou profilovanou římsou, uprostřed půlkulatě vzedmutou, sepjatou v horní části jednoduchým plochým klenákem. Hlavní část dříku - se špatně čitelnou nápisovou deskou – zrcadlem, boční a zadní hladké, bez dekoru. Nad hlavní římsou se kónicky vypíná podstavec, na němž stojí socha sv. Václava. Socha v podživotní velikosti, strnulá postava sv. Václava v pravé ruce drží štít s orlicí, který zároveň opírá o nohu a v levé ruce praporec. Socha s dlouhými vlasy a plnovousem, na hlavě Svatováclavská koruna s křížem (kříž z kovu).