socha sv. Václava

Na dvou kamenných stupních stojí hranolový sokl s vysokou hladkou patkou, s hlubokými obdélnými vpadlinami ve stěnách a s ustupujícím profilovaným vrcholem. Na přední stěně patky vytesán letopočet 1860. Socha světce stojícího s mírně vysunutým bokem a váhou těla na levé noze, v knížecím oděvu s knížecí korunou na hlavě, v levé ruce drží praporec, žerdí opřený o zem, pravou rukou přidržuje štít s erbem orlice stojící na zemi a opřený o jeho pravou nohu. Vousatá tvář s dlouhými vlnitými vlasy pohlíží strnule před sebe. Celá socha je poněkud těžkopádná, se strnulým a neživotným výrazem. Vytvořil: S. Vlčková 1988