socha sv. Václava

Socha sv. Václava se nachází na travnatém trojúhelníkovém prostranství na křížení dvou silnic - Nádražní a Tyršova. Kopie sochy světce se nachází na kamenném soklu , kde je dochován letopočet 1756 - 1937. Originál sochy je uložen v domově důchodců čp. 272 v ulici T.G.Masaryka. Jedná se o barokní sochu sv. Václava z jemnozrného pískovce. Socha stojícího světce v heroickém postoji se nachází na podtavci. Socha v knížecím oděvu a ve zbroji se nachází na soklu. Přes ramena přehozen plášť, sepjatý uprostřed uzlem. Hlava s kratšími vlasy a vousy, pokrytá knížecí korunou, natočena mírně vpravo, pohled upřen dopředu. Pravá ruka přidržující žerď se zvlněným praporcem je pozdvižena, levou rukou se lehce opírá o erbovní zdobný štít. přidržuje u levého boku štít. Levá noha nakročena, pravá mírně natočena ven. Postava spočívá na zaobleném soklíku. Socha světce je umístěna na hranolovém kamenném podstavci se zachovalou datací, monogramy a nápisy. Podstavec vyrůstá z rozšířené patky, která je připojena třikrát odstupněnou římsou. Na všech čtyřech stranách patky jsou mělké reliéfy s projmutými rohy. Na čelní straně je v reliéfu zachována datace 1756 - 1937. Čelní strana podstavce je zvýrazněna mělkým obdélným reliéfem se sedlovým ukončením a polokruhovým projmutím na straně spodní. Vrchol reliéfu je zvýrazněn kyticí. V ploše reliéfu je nápis: SVATÝ VÁCLAVE VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ ORODUJ ZA NÁS NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM Podstavec je ukončen stupňovitou zaoblenou profilovanou římsou a přesahující krycí deskou se zaoblenými hranami. Na krycí desku dosedají dvě odstupněné desky a zaoblený podstavec na kterém stojí socha světce. Celý podstavec dosedá na dva kamenné stupně.