socha sv. Václava na podstavě

Kamenný pilíř se sochou sv. Václava se nachází na návsi obce, v parčíku, nedaleko budovy obecního úřadu. Na třístupňové kamenné základně je usazen hranolový sokl, v ryté paspartě bohužel obtížně čitelný, setřený, několikařádkový text. Podstavec je odstupněný, dvoudílný, v dolní části hranolový s přídavnými bočními pilíři, horní část mírně komolá, do které je vsazena v průčelí šedobílá mramorová deska s rytým nápisem: SVATÝ VÁCLAVE MUČEDNÍKU KRISTUV KNÍŽE NÁŠ DĚDICI ČESKÉ ZEMĚ NEDEJ ZAHYNOUT NÁM I BUDOUCÍM. Podstavec se sražernými komolými nárožími, v horní části pod římsou zdoben pásovým reliéfním meandrem. Římsa podstavce je profilovaná, mírně předstupující, zdobená zubořezem. Na nízkém segmentovém soklíku umístěna v kontrapostu postava světce, sv. Václava, která je oděna v dlouhém knížecím rouchu s drátěnou košilí a přehozeným krátkým pláštěm. Okolo pasu světce pás s mečem. Pravá ruka přidržuje u těla praporec, levá ruka horní část štítu s orlicí u levé nohy. Hlava sv. Václava s knížecí korunou, vousy a delšími kadeřemi vlasů. Materiálem světlý pískovec. Celková výška 460 cm.