socha sv. Václava na podstavě

Na ploché pískovcové základně stojí trojdílný pilíř, na něm socha sv. Václava. Spodní část pilíře tvoří hranolová patka s odsazenými rohy a horní hranou. Střední část pilíře tvoří dřík s volutovými křídly, jejichž boční stěny zdobí střapce zavěšené na horních volutách. Na čelní stěně dříku jsou vytesány dvě pasparty, spodní hladká, vrchní s aliančním znakem sestávajícím ze dvou oválných štítů vložených do kartuší a završených korunami. Levý (heraldicky pravý) štít čtvrcený, v prvním a čtvrtém poli svislá břevna, ve druhém a třetím poli obrácený lev (?), pravý (heraldicky levý) štít je rozdělen břevnem s monogramem A. V tomto štítu jsou dodatečně vytesány monogramy MN, VN (v horním poli), MS, AM (na břevně), V (ve spodním poli). Mezi paspartami je vytesán nápis Svatý Václave, / Vejvodo České země, / Oroduj za nás!. Na zadní stěně dříku zrcadlo se segmentově vykousnutými rohy bez nápisů a reliéfů. Vrchní část dříku tvoří hlavice ve spodní části s římsou s profilem odspodu pásek, obloun, vyžlabení, deska, obloun, na čelní a zadní stěně je prolomená segmentovým vzedmutím. Nad římsou je hlavice výrazně konkávně vzdutá, završená plochým plintem. Na plintu stojí v kontrapostu socha sv. Václava s těžištěm na levé noze, pravá noha vykročená a pokrčená. Hlava sochy je nakloněná doprava, hledí přímo. V levé ruce drží žerď s praporem, pravou se opírá o volutově završený štít s orlicí. Patka pilíře má rozměry 115 x 99 x 53 cm, zbylá část 110 x 85 x 160 cm, výška sochy je 170 cm. Socha je ohraničena plůtkem s osmibokými sloupky s kulovou hlavou a dřevěnými břevny. Břevna jsou nová, jeden sloupek také (betonový). Socha a původní sloupky jsou pískovcové.