socha sv. Václava na podstavě

Ustupující profilací přechází sokl v hruškovitě rozšířenou dolní část podstavce, který je zakončen mohutnou předsazenou profilovanou římsou, vpředu zvlněnou ve dvě voluty a osazenou rokajovou kartuší s motivem sochařského kružidla. Pod římsou, na čelní vysazené straně dříku podstavce jsou umístěny nápisy. Nad římsou na plintu stojí světec s dlouhými vlasy v knížecí koruně, brnění, suknicí, v levém pokrčené ruce svírá praporec, pravou se opírá o štít s orlicí. Na plintu těžko čitelný nápis.