socha sv. Valentina

Na náměstí pod stromy kolem hlavního vjezdu k zámku stojí na několika kamenných schodech vysoký kamenný podstavec v dolní části po stranách zdoben mohutnými volutami, v horní části ukončen segmentově prohnutou římsou. Podstavec dělen na čtyři stejně velká pole. V nich mělké reliéfy čtyř světců. Na podstavci vztyčena socha mužské postavy s mitrou na hlavě. Pod nohama mu leží nahé dítě. Jedná se pravděpodobně o sv. Valentina. Na čelní straně podstavce reliéf sv. Vendelína. Postava v pasteveckém plášti s kloboukem na hlavě, v levé ruce drží pasteveckou hůl. U nohou býk a kůň. Vpravo reliéf sv. Františka Xaverského s křížem v ruce. Na levé straně reliéf sv. Josefa. Vzadu reliéf sv. Dominika s křížem v pravé ruce, s knihou v levé ruce. Pod nohama na levé straně pes s hořící pochodní v tlamě.