socha sv. Vavřince

Pískovcová socha se soklem z místního materiálu. Na hranolovém soklu, zdobeném kvádrovou bosáží (tesané spáry), vyšší ustoupená deska, jejíž horní část v profilu zvlněním zúžena, nese hranolový soklík se zdobenou čelní stranou a volutovými příponami na bocích. Na bočních volutách zavěšené festony po celé délce volutových přípor. Na soklíku spočívá kamenná deska, nesená masivní, velmi vysokou "hlavicí", na stranách v profilu zdola ke středu se rozšiřující četnými oblouky, odstupněnými a vlnovkami a podobně v horní polovině se zužující vlysem reliéfního rostlinného dekoru. Na ní pak socha sv. Vavřince. Střední část desky nad kvádrovým soklem, sokl a hlavice mírně předsunuta. Ve středním pravoúhlém poli kartuš z perlovce, doplněná rozvilinami; kartuš v padlém poli s vypuklým zrcadlem má rytý nápis: “S : LAV / RENTIVS” - pod ní je rozvilinové reliéfní voluty. Socha světce asi v životní velikosti, v mírném kontrapostu, s pravou nohou předsunutou a opřenou o kvádřík. Levou rukou drží světec před sebou rošt, opřený zpředu o levou nohu, pravou ruku má opřenou na prsou. Oděný je v dlouhou bohatě řasenou albu, přes kterou má dalmatinku s kapucí, s rozparky na bocích a kolem krátkých rukávů a na dolním okraji ozdobně lemovanou. Kapuce je s třemi cípy, ukončenými třásněmi. Tvář bez vousů, mladistvý obličej. Na bočních volutách zavěšené festony po celé délce volutových přípor. Materiál: sokl - hrubozrnný pískovec, socha - jemnozrnný pískovec; výška soklu cca 3 m. Původně socha stála při silnici do Manětína, v r. 1990 transferována na náměstí v Rabštejně.