socha sv. Venancia na podstavě

Socha je celkem dvoudílná, zhotovená z hořického pískovce, sestává z podstavce a sochy světce. Kvádrový podstavec o výšce cca 180 cm výšky na všech čtyřech stěnách reliéfně znázorňuje skálu. V horní polovině pilíře na jeho čelní stěně je rozvinutá stuha s nápisem tesaným humanistickou majuskulou DIVUS VENANTIVS CONTRA CASVM PATRONVS Die II. M. Novemb. Datace je tesána minuskulou. Nápis zvýrazňuje černá barva, chronogram udávající vročení 1727 pak barva červená. Pod stuhou je na čelní stěně skály ztvárněn reliéf lví hlavy s tlapami, lev má uražen nos a spodní čelist. Lví hlavy s tlapami jsou ztvárněny také na čelních nárožích pilíře, tito svými tlapami přidržují stuhu. Plintus sochy na pilíři je ztvárněn také jako skalní reliéf, při pravé noze světce je skála zvýšena, s plameny. Lvi na podstavci napovídají, že se jedná o Venancia Tourského. Socha samotná je v životní velikosti, stojí v mírně esovité křivce, celková osa sochy se nepatrně naklání doprava. Pravou nohu má pokrčenu, opírá se o skálu, levou nohu má nataženu, nad koleno obnaženu. Obě světcovy ruce jsou v lokti pokrčeny, v úrovni pasu drží rozevřenými dlaněmi atribut – románský kostel s věží a menším poutním kostelíkem. O světcovo tělo se opírá žerď s polorozvinutým praporem s reliéfem latinského kříže, žerď má žaludové hroty. Hlava světce je vzpřímená, nakloněná v ose těla, s rozpuštěnými vlnitými vlasy po ramena, hledí přímo. Kolem hlavy je drátěná gloriola, bez hvězd. Světec je oděn v řasnatém rouchu sahajícím až na plint. Na zádech je zvrásnění roucha mírnější. Původně byl pilíř se sochou zřejmě oplocen, z oplocení zůstaly pouze tři pískovcové pilířky.