socha sv. Vincence

Pískovcová socha sv. Vincence Ferrerského (dominikánského světce proslulého četnými zázraky) se v současné době nalézá na oploceném pozemku vpravo od boční stěny lodi baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí (Deutsch Gabel). Její původní umístění bylo poněkud stranou od současného a dále od baziliky v ose aleje stromů. Statue je obklopena trvalými keřovými porosty, které jsou jednak stálým zdrojem vlhkosti a jednak znemožňují pohled na spodní část podstavce. Statue spočívá na novodobém betonovém fundamentu (s cihelnou dozdívkou), na kterém je osazen jeden schodišťový stupeň (podle starších snímků byly původně dva a jedna schodnice před čelní stěnou podstavce). Podstavcem statue je mohutný hranol s bohatě profilovanou patkou, střední částí a zvlněnou též bohatě profilovanou římsou. Hrany podstavce (v zadní části) jsou konkávně skrojeny, čelní stěna je zvýrazněna předsunutou částí. Na čelní střední spodní části podstavce se lze setkat s nápisem: “St. Vincenz fer. // + 5. April 1419”. Střední část podstavce je z čelní strany opatřena nárožními volutami, zvýrazněným středem a zdobnou rokajovou asymetrickou kartuší (v současnosti bez textu, ze starších snímků je patrné, že zde nějaký nápis existoval). V zadním plánu za kartuší splývá z horních nárožních volut drapérie a po stranách kartuše lze spatřit reliéfně provedené zbraně-děla a kamenné koule. Podstavec vrcholí zvlněnou rozeklanou římsou, ve střední části tvořenou dvojicí vztyčených volut a vrcholící rozměrnou dekorativní mušlí. Zadní stěna střední části podstavce je dekorativně členěna předstupujícím zrcadlem s konkávně skrojenými rohy a nápisem: “Renoviert // 1835, 1888 (?), 1927”. Na podstavci se na vyšším plintu nalézá vrcholová socha světce s doprovodnou postavou malého puttiho u pravé nohy. Rozměrnou římsu podstavce v původním stavu (dochováno již jen na historické dokumentaci) osazovali po stranách plintu dva andílci. Levý z nich držel ve svých ručkách asymetrickou rokajovou kartuši. Pravý z nich v levici držel na koleni položenou kouli s plamenem (hořící koule je obvyklým světcovým atributem). Světec je zachycen ve svém obvyklém odění dominikána. Záhyby drapérie jsou splývavé a přitažené k tělu, dynamickým motivem je partie pláště vzdouvajícho se u kolen. Sv. Vincenc Ferrerský s bezvousou hladkou tváří a kratšími zvlněnými vlasy má nad hlavou masivní pozlacenou kovovou svatozář. Ve své levici drží směrem k pozorovateli rozevřenou knihu a pravici má zvednutu v kazatelském gestu před hrudí. Doprovodná postava puttiho s kadeřavými vlasy stojí u světcovy pravé nohy. Putto je oděn jen záhybem drapérie přes bedra. Levou ručku má položenu na prsou a pravici drží před tělem.