socha sv. Vojtěcha

Socha byla spolu s dalšími někilikrát přemístěna, naposledy v r. 1997ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Michala. Nynější situace: Jedna ze souboru 5 soch rytmicky umístěných na parapetu rampy v Široké ulici , resp. na parapetu mostu) stoupající od mostu u muzea nad městským náhonem. Materiál: pískovec. Postava světce je oděna v biskupském šatě s řasnatým pláštěm, který přidržuje levou rukou, v níž zároveň drží knihu ( bibli). Pravou ruku má zdviženou k přísaze. Vousatá tvář - zbožný výraz. Pravá noha nakročena. Na soklu zprava letopočet 1847. Nápis nečitelný, poškozen. (Popis: Šulcová 1988)