socha sv. Vojtěcha

Pískovcová socha sv. Vojtěcha v životní velikosti stojí na podstavci stylizovaném do podoby balvanu. Světec je zobrazený ve výrazném kontrapostu s pokrčenou levou nohou, v levé ruce drží rozevřenou knihu, zatímco pravou má zdviženou v žehnajícím gestu. Na stránkách knihy je vyrytý nápis: “BENE / DICTUS / VOS DE / US FA / TER + FIIT / US + ET / SPIRITH / SANCTUS / AMEN“. Postava světce je zahalena v dlouhé tunice a rozevlátém pluviálu, který je sepnutý jednoduchou sponou. Kolem krku má přehozenou štolu, která je na prsou překřížená a na hlavě má mitru. Typika světcova obličeje se vyznačuje širokými lícními kostmi a propadlými tvářemi, sevřenými rty, rovným nosem, staženým obočím a pohledem upřeným vzhůru. Vlasy a vousy jsou stylizované a zvlněné. Původně byly po stranách plastiky dva andílci, levý z nich držel znakovou kartuš, na čelní straně plastiky byla mezi nimi umístěna lucerna. Dnes chybí sv. Vojtěchu také biskupská berla, kterou měl opřenou o levé předloktí.