socha sv. Vojtěcha

Na nízkém soklíku je čtyřboký hranolový podstavec s profilovanou krycí deskou. Na něm, na menším soklíku, je umístěna pískovcová socha sv. Vojtěcha v biskupském odění, v kontrapostu, s tělesnou osou esovitě prohnutou. Světec v levici drží berlu a veslo, pravici pozvedá v žehnajícím gestu. Hlava je skloněna mírně vpřed (s pohledem dolů, k věřícímu) a k pravému rameni. Roucha a vousů se zmocňuje vítr. Zůstaly zachovány zbytky polychromie.