socha sv. Vojtěcha

Socha umístěna vedle smírčího kříže proti čp. 24. Na profilovaném stupni (část soklu zapuštěna pod stávající úrovní terénu) hranolový sokl se středním hranolovým vpadlým polem, zdobeným reliéfními rozvilinami a čtyřlistou růží s festony, nese bohatě profilovanou širokou římsu - desku, na ní hranolový stupeň v horní části v profilu esovitě vydutý, je základnou pro malý odstupněný hranolový soklík, zdobený na čelní straně korunkou a rozvilinovou kartuší, krytý vysokou profilovanou deskou, na níž socha světce v životní velikosti. Stojící postava v mírném kontrapostu s levou nohou předsunutou, oděná v dlouhé zřasené roucho, s mitrou na hlavě, má plášť sepnutý na prsou ozdobnou sponou, pravá paže pokrčena drží berlu, levá paže pokrčena, přidržována šátkem, který má světec zavěšen na krku. Levá ruka přidržuje zřasený plášť. Tvář světce kryje plnovous. Socha v zadní partii hrubě otesaná. Materiál soklu i sochy pískovec. Výška soklu cca 143 cm (bez stupně skrytého pod stávající úrovní terénu), podstavce cca 100 cm, socha v nadživotní velikosti.