socha sv. Wolfganga

Socha sv. Wolfganga stála na hřbitově poblíž pohřební kaple Lobkoviců. Od roku 1981 je umístěna v lapidáriu v Mnichově Hradišti. Socha stojí na pískovcovém pilířovém konkavně se zužujícím podstavci, v jehož čele jsou umístěny dva znaky v rokokových kartuších pod společnou korunou. Podstavec ukončuje hlavice, na kterou nasedá sokl, na němž je umístěna vlastní socha světce s předkročenou pravou nohou. Figura je zobrazena v biskupském rouchu s mitrou na hlavě. V pravici původně světec držel biskupskou berlu (v současnosti je bez ní), v levici drží vodorovně o bok opřenou knihu, na níž stojí model kostela.