Sochorova hrobka

Výrazná kamenná hrobka vévodí vstupnímu prostoru městského hřbitova. Samotná stavba kaple čtvercového půdorysu je obložená opracovaným kamenem a zakončená kupolí. Obdélný vstupní otvor s dvoukřídlými kovovými prosklennými dveřmi rámují figurální reliéfy dětí. V dolní části jsou klečící dětské postavy z profilu se sepjatýma rukama, směřující ke vstupu do hrobky. Na levé straně je dívka s čepečkem a reliéfním nápisem "Máňa" a vpravo dívka se spletenými vlasy v drdol s nápisem "Lala". V horní části zdobí vstupní prostor reliéfní busty z profilu - vlevo s nápisem "Eda" a vpravo "Pepa". V boční pravé straně hrobky je zasazena kamenná deska s rytým nápisem: PROJEKTOVAL R. 1916 / ARCH. ED. SOCHOR, SOCH. J. KALVODA / PROVEDL R. 1927 / K. HAVLÍČEK, SOCH. ŘEVNICE. Ze čtyř stran hrobku završuje pravoúhlý štítový nástavec, který vyznívá v kruhovém zakončení s reliéfem kříže. Kapli zastřešuje odstupněná kupole z dusaného teraca se vsazenými kruhovými sklíčky. Kopule vrcholí stylizovanou lilií. V prostoru kaple, obložené opracovaným kamenem, obíhá po stranách reliéfní ozdobný nápis: vlevo - "MĚJTE ÚCTU K MRTVÝM" a vpravo - " MLUVTE O NICH JEN PĚKNĚ". V horní části čelní stěny je upevněn reliéf hlavy Krista. Hrobku osvětluje z obou stran vertikální obdélné okénko. Součástí architektonického řešení hrobky je prostor před kaplí s členitým kamenným obložením (v ploše postranních krycích desek jsou vloženy latinské kříže z bílého mramoru). V ose vstupu do kaple jsou kamenné sokly kruhového půdorysu s kovovými ozdobnými mřížkami. Předmětem ochrany je Sochorova hrobka (hrob č.720) na vyznačeném pozemku.