sochy - soubor dvou pilířů se sochami sv. Jana Nepomuckého a pilíř se sochou sv. Blažeje

Soubor věcí skládající se z: 1) Pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého, dat. 1769, 2) Pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého, pol. 18. století 3) Pilíř se sochou sv. Blažeje, pol. 18. stol.