sokl s reliéfem sv. Jiří

Jde o torzo hranolového soklu, spočívající na kamenné desce. Sokl je na třech stěnách opatřený reliéfní výzdobou, dnes již dosti špatně zřetelnou. Dnešní přední stěna má v dolní polovině obdélné zrcadlo, které se nahoře uprostřed zvedá do půlkruhového oblouku. V zrcadle je téměř neznatelný reliéf - snad stojící postava. Stěna nad zrcadlem je poškozená – je tu trojúhelníkový zlom, nad nímž (a zároveň za nímž) je stěna vybraná. Hořejšek je nepravidelného tvaru. Na dnešní pravé boční stěně vyplňuje zrcadlo obdobného tvaru téměř celou plochu, pod jeho dolní stranou je ozdobný pás se stáčeným ornamentem. V zrcadle je reliéf sv. Jiří. Světec sedí na vzpínajícím se koni, kůň i jezdec jsou znázorněni v pravém profilu. Sv. Jiří má vysoko pozdviženou pravou paži ohnutou v lokti, v levé (?) ruce drží kopí, jehož hrot je zabodnut do tlamy draka. Drak je umístěný na pravé dolní straně reliéfu, rovněž v pravém profilu. Hlavu má otočenou ke světci (?), kůň spočívá kopyty předních nohou na drakových zádech. Dnešní zadní stěna je bez výzdoby, na levé boční stěně je ve stejném zrcadle, jako na jejím protějšku, velmi špatně zřetelný reliéf – snad s dvěma stojícími postavami. Nahoře je sokl ukončen dvěma plochami nad sebou – vyšší spodní je užší než vlastní sokl a nízká horní pak užší než plocha dolní.