sokl sochy sv. Jana Nepomuckého

Sochu sv. Jana Nepomuckého původně tvořil sokl, na něm posazený sloup a vrcholová vlastní socha světce. Dnes je na místě pouze sokl, bude tedy popsán jen on. Hranolový sokl má poměrně vysoký třístupňový podstavec. Na širší a nižší dolní část navazuje vyšší a užší střed a poté následuje profilovaný hořejšek. Na přední stěně je vystouplé obdélné pole s dovnitř vykrojenými rohy, v němž je zbytek nápisu (starší evidenční list uvádí toto znění nápisu: „KE CTI BOZI A S. JANA NEPOMUCKEHO SAU TITO BOZI MUKA WISTAWENE NAKLADEM SEWERINA STELZIGA SAUSEDA MIESTA BUDINE“). Ostatní tři stěny jsou bez výzdoby, dnes značně deformované poškozením, které částečně zasahuje i na stěnu přední. Sokl ukončovala přesahující profilovaná římsa, která dnes chybí (na místě byla ještě v době dokumentace v červnu 2006).