sokolovna

Sokolovna z let 1938-41 byla postavena podle projektu akad. arch. F. Marka a Ing. arch. V. Vejrycha. Funkcionalistická architektura s řešením masivní, z části volně uplatněné rámové konstrukce stavby. Volně stojící stavba, tvořená hlavním křídlem s tělocvičným sálem, probíhajícím celou šíří objektu, a navazujícím užším traktem s dalšími prostorami nácvičného sálu a sálu dorostu. Na jižní straně kolmo připojeno nižší křídlo se vstupem a vestibulem, s plochou střechou s terasou. Hlavnímu průčelí na jižní straně dominuje vyložené horní patro, nesené řadou mohutných pilířů, které tvoří hlavní rámovou konstrukci budovy. Prostory sálů jsou otevřeny obdélnými okny, seskupenými do velkých ploch, které vyplňují v maximální míře prostor mezi nosnými prvky budovy.Na severní straně areálu navazuje hřiště s atletickou drahou, a S průčelí sálu lemuje průběžná pavlač. Zpadní krajní část budovy sálu je zčásti rovněž členěna předstupujícími pilíři. Plášť budovy je obložen keramikou béžové barvy strukturálně členící fasádu, pilíře na jižní straně pak drobným keramickým obkladem tmavošedé barvy. Kromě telocvičných sálů a rozsáhlého zýázemí objekt disponuje i plaveckým bazénem 25m délky a samozřejmě restaurací s letní zahrádkou mezi pilíři na jižním průčelí.