sokolovna

Nepravidelný půdorys je dán stavební parcelou, která prochází skrz domovní blok mezi ulicemi Malého a Jirsíkovou. Starší část objektu, postavená v neorenesančním slohu roku 1886, byla ve 20.letech 20. století doplněna přístavbou směrem na východ, ovlivněnou tehdejšími moderními architektonickými směry. Hlavní uliční průčelí, které skosením kopíruje uliční čáru, je členěno výraznými průběžnými římsami a předstupujícím středním rizalitem. Hlavní vstup do budovy je lemován korintskými polosloupy, vstupní dveře jsou zaklenuty půlkruhovou profilovanou archivoltou, ve cviklech s dekorativní štukovou výzdobou. Nadpraží je zdobeno nápisem "NI ZISK NI SLÁVU". Na předstoupeném rizalitu jsou umístěny oválné niky s bustami Tyrše a Fügnera. Fasádu ukončuje pás kordonové římsy, nad římsou vyvýšené, opatřené atikou, která nese středový nástavec s nápisem SOKOL. Zajímavý je prostor vstupního vestibulu, z kterého se vystupuje po schodišti do patra a který je založen na kruhovém půdorysu. Prostor historizujícího sálu je ukončen půlkruhovou nikou a podél celého jeho obvodu probíhá v patře galerie nesená zdobnými konzolami. Stěny jsou členěny piulastry. Sál z 20. let je naopak proveden v jednoduchých geometrických formách.