sokolovna

Objekt je součástí městské památkové zóny Blatná. Dvoupatrová stavba půdorysu ve tvaru písmene L, má plochou střechu, hmota stavby v různých úrovních ustupuje v kubických objemech. Památková ochrana se vztahuje na budovu bez pozemku. Exteriér: - dvoupatrová stavba půdorysu ve tvaru písmene L, má plochou střechu, hmota stavby v různých úrovních ustupuje v kubických objemech - podoba hmoty stavby pochází až na severní dostavěnou terasu z 30. let 20. století, avšak terasa dostavěná v 50. letech 20. století je vhodným doplňkem, který je dnes již nedílnou součástí vzhledu objektu - Z průčelí – hlavní, v přízemí sedmiosé, v 1. patře osmiosé, ve třetí ose přízemí – umístěn hlavní vstup, před vstupem je původní kamenné schodiště flankované původními kamennými zídkami s truhlíky, vstup je zapuštěný, po jeho stranách je kamenný sokl a nad ním vývěsní skříně, ve 4. ose od S je novodobě upraveno okno, avšak okenní otvor zůstal nezměnen - V průčelí – je čtyřosé, k němu nově přistavěn komín kotelny - J průčelí – pětiosé, v Z ose – vstup s markýzou, pásové okno schodiště, v přízemí původní kamenný sokl - S průčelí – sedmiosé, v 2. ose od V je umístěn vstup, krytý plochou markýzou, a nad ním je pásové okno schodiště, v 5. ose od V je umístěn 2. vstup, oba vstupy jsou přístupné po původním kamenném schodišti, které jsou po stranách vymezeny kamennými zídkami s truhlíky, u Z nároží se zachoval původní kovový nápis BIO, v přízemí je kamenný sokl Střecha: plochá, na každé straně je umístěný kamenná plastika sokola, pod ní je na průčelých geometrický reliéfní sokl