sokolovna

Jedná se o patrovou rohovou budovu s průčelím orientovaným do ulice Na Stráži. Jednopatrový objekt, na obdélném půdorysu, z cihelného zdiva, zastřešeno dvěma sedlovými střechami krytými plechem, situovanými podélně vedle sebe souběžně s komunikací. Neobarokní budova má dochované reprezentativní bohatě členěné průčelí s plastickými dekorativními prvky s hlavním vstupem a dvěma balkony v patře. Přístavby na západní straně, propojené se starou částí - součástí nemovité kulturní památky Na západní starně sokolovny se nalézají menší novodobé přístavby, které jsou zcela provázané se stavbou staré sokolovny.