sokolovna a společenské centrum Stadion

Areál na ploše obdélného tvaru o rozloze 2,5 ha je situován 600 metrů severním směrem od historického centra Brna. Pozemek je ohraničen Kounicovou, Sokolskou a Botanickou ulicí, jihozápadní hranice areálu sousedí s pozemkem Střední průmyslové školy elektrotechnické a Tyršovým sadem. V severovýchodní polovině pozemku je stavebně starší letní cvičiště s železobetonovou tribunou. V jihozápadní části pozemku je soubor budov původně koncipovaný jako otevřená a hmotově bohatá struktura, po stavebních úpravách je struktura mohutného bloku objektů uzavřená s malým dvorkem uprostřed. Provozní využití jednotlivých prostor je zachováno, sportovní objekty v severozápadní partii jsou propojeny se společenskými objekty v jihovýchodní partii velkorysou vstupní dvoranou s velkorysým vstupem z ulice Kounicovy.