solnice

Solnice stojí na levém břehu řeky Vltavy v jihovýchodní části města. Budova obdélného půdorysu je částečně usazená ve svahu. Severní průčelí má 17 okenních otvorů v patře. V přízemí se nachází vstup s rampou v deváté ose od západu. V páté okenní ose v přízemí je portál zazděných dveří. Všechna okna solnice jsou obdélného tvaru s kovanými mřížemi. Na fasádě zjišťujeme zbytky malovaných šambrán. Nad vstupem do solnice se nachází freska s mořskou pannou a lodí. Nad zazděným vstupem je freska s dvouocasým korunovaným lvem, v levé ruce má jablko, pravou se opírá o dřevěný sud. V západním průčelí jsou v přízemí v ose fasády posuvné dveře. V patře trojice obdélníkových oken. Ve východním průčelí je v patře trojice oken, okna v přízemí jsou zazděná. V jižním průčelí byla v úrovni patra vybudována rampa a vjezd do budovy. Rampu kryje přístřešek, jehož konstrukci tvoří válcované nosníky s vlnitým plechem. Vjezd se nachází v deváté okenní ose od západu. Okna v přízemí pod rampou byla zazděna. Objekt solnice má valbovou střechu, která je kryta pálenou taškou bobrovkou kladenou dvojitě. Krytina – pálená taška bobrovka je kladena dvojitě na latě.