solnice - zbrojnice

Původně pětipodlažní zděná budova obdélného půdorysu byla postavena jako sýpka, což je patrné z rozmístění a velikosti oken jižního a západního průčelí a z masivních trámových stropních konstrukcí. Východní průčelí zakončené vysokým stupňovitým štítem má kromě oken v každém podlaží jeden vstupní otvor, do kterého se vytahoval náklad pomocí kladkostroje dodnes zachovaného jako součást druhé plné vazby goticko-renesančního krovu. Zadní štít budovy vyrůstal z městské hradební zdi. Nejnovější adaptace budovy pro provoz restaurace citlivě zachovala všechny hodnotné autentické prvky interiéru, zejména trámové stropy s průvlaky a sloupy. Obslužné prostory jako kuchyň, sklady a sociální zařízení byly umístěny do prostor přiléhající malé solnice, takže je stále umožněno celkové vnímání původních prostor. Restaurace má přízemí a dvě patra, prostor krovu je volný pro kulturní využití. V době, kdy solnice sloužila pro skladovací účely, bylo ještě v horní úrovni krovu další podlaží, toto již dnes neexistuje.