soubor bývalého hospodářského dvora tvrz Branovice

Areál je tvořen obdélným uzavřeným hospodářským dvorem, k jehož východní straně se připojuje obdélná původně renesanční zahrada vymezená ohradní zdí s branami. Na jižní a západní straně dvora stojí obytné stavení a hospodářské budovy, na severu kromě budov v nárožích je i ohradní zeď s vjezdem. Na východní straně dvora stojí patrová sýpka, původně tvrz, která svou hmotou vystupuje z obdélníku dvora do prostoru zahrady. Do jihozápadního rohu areálu byl ve 2. polovině 20. století vestavěn objekt sušičky obilí, bez památkové hodnoty. Objekt má ocelovou nosnou konstrukci s příhradovými vazníky, je obezděný. Je celkově ve špatném stavu, neudržovaný, plechová střecha z části chybí. Mezi jižním průčelím stodoly a sušičkou je novodobý otevřený přístřešek, bez památkové hodnoty. Na jižní průčelí sušičky obilí a stájí navazuje novodobý otevřený přístřešek, bez památkové hodnoty. Tyto objekty nejsou součástí KP stejně jako novodobé drobné stavby a úpravy ve dvoře jako např. kotec pro psa, fóliovník, dětská prolézačka apod.