soubor funkcionalistických škol 

areál: školní budovy gymnázia čp. 700 a ZŠ čp. 789 Soubor dvou funkcionalistických školních budov, postavených podle projektu arch. Vladimíra Frýdy, 1927-9 a 1936-7. Starší budova gymnázia stojí na půdorysu tvaru písmene "T", je čtyrpatrová se zvýšeným přízemím, předstupujícím vstupním rizalitem a plochou střechou. Fasádu obloženou světle šedou keramikou prolamují pásová okna, schodiště vyznačuje vertikální řada kruhových oken. V interiéru dominuje centrální hala se železobetonovou konstrukcí schodiště, z níž vystupují jednotlivá křídla budovy. Dochovalo se mnoho z původního vybavení: prosklené vitríny, kličky oken, zábradlí a řada dalších prvků - např. některé povrchy v interiéru nebo pergola nad vstupem v zadním traktu. Budova ZŠ z let 1936 - 37 stojí na půdoryse ve tvaru písmene "L". Je rovněž čtyřpatrová s plochou střechou, s fasádou s keramickým obkladem, členěnou pásovými okny. Schodiště v mělkém rizalitu je osvětleno pásovou luxferovou výplní. Interiér je opět jasně členěn centrálním schodištěm, z něhož vybíhají jednotlivé chodby s řadou tříd. Chodby jsou prosvětlené prosklením v podstropní části zdi mezi třídou a chodbou. I zde se dochovala řada původních detailů, např. dřevěné prosklené dveře tříd a také několikadílné dveře hlavního vstupu.