soubor městských domů

Domy č.p. 30 a č.p. 31 se nacházejí v Havlíčkově ulici v severozápadní části centra města Teplá. Oba domy sledují uliční čáru, dům č.p. 30 je k průběhu ulice orientován šířkově, svým podélným průčelím (okapnicově), dům č.p. 31 je orientován štítově.