Soubor objektů židovská ulička

Trojice objektů na levé straně bývalé židovské uličky vycházející z návsi. Jde o bývalou židovskou školu, roubenou chalupu čp.47 a drobný objekt draslovny. (V pravé části uličky, kde není zapsán žádný objekt jako nemovitá kulturní památka, zůstalo ze sedmi zděných objektů jen pět. Nejvýznačnější je první (čp. 36) - bývalý dům nejbohatšího zdejšího žida Fuchse a poslední - bývalá synagoga, přestavěná v roce 1921 na jednopatrový obytný dům. Na dům čp. 36 byly v roce 1972 znovu do omítky vsazeny ukázky ozdob z pálené hlíny, které do nevhodně provedené úpravy domu, místním národním výborem (kolem roku 1970), tvořily na návesní straně domu zdobné pásy. K dokladům židovského osídlení osady Dřevíkov patří lesní židovský hřbitůvek, ležící asi 400 metrů severně od osady.