soubor podzemních prostor

Pod historickým jádrem města Tábora se nachází rozsáhlá síť dvou až tří podlažních podzemních chodeb o celkové délce téměř 14 km. Podzemní chodby nejsou většinou vzájemně propojeny, jsou součástí jednotlivých domů, a z těchto domů jsou též přístupné. Výjimky tvoří pouze prohlídkový okruh pod Žižkovým náměstím, uměle vytvořený na konci 40. let 20. století vzájemným propojením podzemních chodeb jednotlivých domů situovaných kolem náměstí a původní propojení menších skupin sousedních domů. Vstup do prohlídkového okruhu je v čp.1, vede pak pod jižní a východní stranou Žižkova náměstí s výstupem v domě čp.6. První podzemní podlaží (sklep) tvoří téměř ve všech případech zděný sklep zaklenutý kamennou klenbou, v několika případech klenbou cihelnou. 2. a 3. podzemní podlaží tvoří chodby vytesané ve skále. Podzemní prostory se vyskytují téměř u všech domů, tedy nejen u domů, které jsou památkově chráněny, ale i u domů bez památkové ochrany. Podzemní chodby jsou u většiny domů přístupné schodištěm z 1. nadzemního podlaží, méně často je přístup do podzemí vchodem ústícím přímo na ulici nebo na přilehlý dvorek. Velmi často nekoresponduje dispozice podzemí s nadzemní částí objektu, chodby vybíhají i mimo hranici obvodu nadzemní části domu a nachází se pak pod sousedním domem, pod přilehlou ulicí a často i pod domem na protilehlé straně ulice. Doposud se nepodařilo upřesnit majetkové vztahy podzemních prostor ležících mimo hranici obvodu nadzemní části domu. Zatím se vžila zásada, že podzemí bez ohledu na jeho tvar a polohu patří k domu, ze kterého se do podzemí vstupuje. Většina chodeb 2. a 3. podzemního podlaží je obbetonována, zpevněna torkretem nebo přizdívkami. Tyto stavební úpravy byly provedeny v rámci sanačních prací, které byly započaty 15.11.1968 a dokončeny na začátku 80. let 20. století.