soubor sochařských děl vytesaných do skal

Soubor skulptur tesaných do rostlých pískovcových skal inspirovaný zřejmě Braunovým cyklem v Kuksu. Předmětem památkové ochrany je soubor sochařských děl tesaných do skály v k.ú. Želízy: sochy Čertovy hlavy, socha Had, socha Harfenice, v k.ú. Ješovice: socha Sfinga, kaple sv. Máří Magdalény a v k.ú. Liběchov: sochařské dílo - jeskyně Klácelka s vymezenými pozemky.