soubor staveb továrny na koberce Ignaz Ginzkey & Co.

Soubor staveb, které byly součástí továrny na koberce Ignaz Ginzkey & Co., tvoří zauhlovací a vodárenská věž, stavebně propojená spojovacím můstkem, kterým byla palivová směs za pomoci pásového dopravníku transportována do kotelny s parní elektrárnou. Tyto stavby zajišťující energii pro tovární výrobu doplňuje silniční most přes Lužickou Nisu, nacházející se v blízkosti věže. Soubor staveb stojí v západním cípu rozsáhlého továrního areálu, který je situován v jižní části Vratislavic nad Nisou.