soubor vily Gabriela

Předmětný areál se nachází na SV straně obce Libníč, v lokalitě Jelmo, na terasovitě upraveném terénu. Soubor vily Gabriela je tvořen vilou čp. 12, budovou čp. 24, zahradními objekty – oranžérií a skleníkem a zahradou v Jelmu