soud

Budova bývalého okresního soudu, postavené v r. 1852 stavitelem, Františkem Schmoranzem. Půdorys je ve tvaru obdélníku, který je z ulice od muzea vykousnutý plochou cca 5 x 7 metrů k prosvětlení sociálních zařízení. Zděná třípodlažní budova s valbovou střechou krytou eternitem, s věžičkou uprostřed, je průčelím situována do náměstí. Fasáda je souměrná, sedmiosá, trojice středních os tvoří iluzi rizalitu, lemovaného lisenami ve vysokém řádu, završeného trojúhelným štítem s oblamovanou římsou, původně s konzolkovým vlysem (nedochován). Obdobné liseny flankují také nároží . Nad přízemím původně probíhala mezipatrová římsa, plocha přízemí mívala omítkovou bosáž. Hlavní vchod v ustupující půlkruhově zakončené nice (s nedochovanou profilací) je v ose průčelí, portál půlkruhový, členěný obdélnými poli. Vysoká okna vsazená lehce ve špaletě jsou půlkruhově zakončená, čtyřkřídlá s poutcem v horní třetině, celkem členěná na 6 tabulek. Drobná středová věžička se slepou arkaturou a konzolkovou římsou je završena kovovým křížem. Ostatní fasády členěny pouze okny. Dnešní omítky jsou provedeny z břizolitu. Postaveno jako budova okresního soudu, prvním soudním ředitelem zde byl Jaromír Rubeš, český spisovatel, básník a humorista. Budova je spjata s historií dělnického hnutí v období první republiky, kdy sem vedly hladové pochody a průvody stávkujících kameníků a obuvníků skutečska. (popis L. Štěpán 1988)