sousoší Kalvárie na podstavě

Monumentální sousoší Kalvárie je situované v dolní části obce naproti kapličce, v bytové zástavbě. V travnaté ploše s parkovou úpravou se nachází základní čtvercová kamenná dvoustupňová základna o rozměru 200 x 200 cm s oblým přesahem, na které je usazen kvádrový sokl o rozměru 140 x 140 cm x 70 cm výšky, v nárožích jsou nakoso přisazené hranolové pilířky, sokl po obvodu je ukončen zkosenou sedlovou stříškou. Soklové pilířky jsou po stranách zdobeny drobnými reliéfními figurami andílků držící nástroje mučení Krista, pochodně a nápisovou pásku v obloukovitě zaklenutých nikách o rozměru 39 x 18 cm, na čelní straně s novogotickým zdobným dvojlistem. Sokl ve spodní části s předsazenou soklovou patkou po obvodu o výšce 16 cm. Po stranách soklu v ploše o rozměru 35 x 37 cm čtyři vyryté nápisy (v němčině), na průčelí orientovaném k jižní straně: Kommet her, zu mir./ Alle, die ihr mit Mühe / und Kummer beladen / seid ich will euch er / quichen Math. 11, 28. Na levé straně soklu nápis: Der heil. Nahme Jesu / sei geben ode it jetzt u. / in alle Ewigkeit. / Amen/. Vzadu nápis: Errichtet / (zur grös ehre Gottes / und der anbeflekten Em / pfängnitz Maria), v./ ANTON & Johanna/ REICHEL. / 1872. Vpravo na soklu nápis: S. Kreuz sei unsre Fahne / In dem Kampf u. jeder Noth./ Die uns weke, die uns mahne / Treu zu sein bis in den Tod./ Sokl přechází do dvoudílného těla podstavce o výšce 160 cm, v nárožích s osmibokými hraněnými pilířky se zvýšenou patkou se stříškou po obvodu, pilířky jsou zakončeny plochou hlavicí se záclonovým dvojitým dekorem. Na nízkém plintu umístěny postavy světců, v průčelí sv. Salome a sv. Jan Evangelista, vzadu Bolestná P. Marie a blíže neurčená světice (sv. Marie, matka Jakuba mladšího, pravděpodobně později doplněná, nepůvodní), figury o výšce 85 cm zobrazeny v kontrapostu v bohatě zřasených draperiích. Po stranách spodní části podstavce vysoké reliéfy světců, na čelní straně sv. Antonín Paduánský s Ježíškem v náručí, vpravo klečící sv. Jan Nepomucký s knihou, vlevo sv. Ignác a vzadu pravděpodobně Anežka Římská s ovečkou u nohou a korunou na hlavě. Nad hlavami světců novogotická ornamentika listoví, říms a konzol se svorníky. Horní část podstavce v zrcadlech s vytesanými nápisy světců - S. Antonius v. P./ S. Johannes/ S. Ignazius / S. Johanna (?)/, podstavec zakončen dvojitou římsou, uprostřed s výžlabkem. Spodní část krucifixu s kuželovitým segmentem, v podnoží Krista klečící postava plačící světice s rukama sepjatýma před obličejem, rozpuštěnými vlasy, Marie Magdaleny, nádobkou s mastí po její levé ruce na členěném skalisku. Zadní strana krucifixu ve spodní části s tumbovitou mensou, na které je položena kniha Písma svatého se sedmi pečetěni a ležícím beránkem, po stranách obláčky s andílčími hlavičkami s křidélky, mezi nimi kalich s hostií a paprsčitou svatozáří. Na skalisku po obvodu v podnoží Krista nápisová stuha s textem: Gelobt sei ohne End das h. heiligste Sacrament. Na šestihranném břevnu kříže je ve vrcholu umístěna nápisová páska INRI, zdobená rokajemi, upevněný korpus Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni s trnovou korunou, bederní rouškou s cípem u pravého boku. Za hlavou Krista paprsčitá svatozář. Výška břevna kříže cca 150 cm, korpus Krista v podživotní velikosti. Celková výška skulptury cca 4, 8 metrů, materiálem tmavší šedavý pískovec. Použití zlacení a stříbření detailů památky (atributy, svatozáře).