sousoší Kalvárie na podstavě

Pilíř se sousoším Kalvárie se nachází ve Studenci u Trutnova na konci obce u místní průjezdní komunikace po pravé straně. Na dvoustupňové kamenné sesazené základně o rozměru 205 x 122 cm (158 x 105 cm) se posazen kvádrový sokl o rozměru 107 x 63 x 62 cm výšky, na čelní straně s příložkou, která je zdobena eliptickým orámováním a vyrytou datací: Anno 1817. Po stranách soklu ryté orámování. Oblá ústupková převodka přechází do podstavce s příložkou o výšce 102 cm, po stranách se zavíjenými volutami v horní a spodní části. V rokajové paspartě vytesán text ve versálkách: ES IST / VOLLBRA/CHT. JOH./AM 19.CAPI./TEL 30. VERS. /. Strany podstavce s kasulovými rámci, v ploše zdobeny pemrlováním. Přesahující římsa s výžlabkem o tloušťce 59 cm, uprostřed na přední části vzdutá, zdobená mušlí se zavíjenými volutami, pod ní feston se závěsy. Na soklících pod krucifixem postava P. Marie Bolestné (vlevo) a sv. Jana Evangelisty, Miláčka Páně. Skulptury o výšce 100 cm zobrazeny v běžném ikonografickém pojetí. U paty krucifixu se segmentovým soklíkem klečící a objímající břevno kříže postava Marie Magdalény. Krucifix je zakončen oblými rameny ve tvaru trojdílného kalichu, ve vrcholu svislého břevna nápisová páska IN/RI. Na kříži zavěšen subtilní korpus mrtvého Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni, figura v disproporčním ztvárnění, s bederní zřasenou rouškou. Celková výška památky 465 cm. Materiál světlý pískovec. Vyryté nápisy a obrysové pasparty zlaceny. Na římse vzadu nápis: ERRICHTET VON / DER GEMEINDE STAUDENZ /.