sousoší Kalvárie na podstavě a se schodištěm

Pilíř se sousoším Kalvárie ve Velké Vsi u Broumova se nachází u průjezdní komunikace po levé straně ve směru Broumov – Otovice poblíž venkovské usedlosti čp. 26. Na jednostupňové základně s přesahující oblou nástupnicí se posazen kvádrový sokl s příložkou o rozměru 97 x 60 x 86 cm výšky se spodním odstupněným lemem, v paspartě o rozměru 45 x 80 cm vyrytý pětiřádkový text: Er hat unser Leiden auf sich genomen / und hir uns die Schmerzen getragen / Unseres Wohles wegentraf Ihn die Zuch/ tigung durch seine Wunden werden wir / geheilt / Isei 54,4f /. (Volný, básnický překlad: V pravdě neduhy naše nesl / a bolesti naše snášel / my pak jeho zsinalostí / uzdraveni jsme/). Sokl po stranách s kvádrovými pilířky s rytými zrcadly na čelní straně, o rozměru 36 x 38 x 86 cm výšky. Sokl v horní části s plochou římsou se spodním oblým výžlabkem, který přechází do hlavic postranních pilířků. K základovému soklu přisazeny volně po stranách dva kvádrové soklíky ukončené jehlancovými stříškami s čučkem. Na soklu vztyčen hranolový podstavec o výšce 155 cm, který je v průčelí ozdoben vytesaným reliéfem sv. Jiří. Mučedník zpodobněn jako mladý rytíř na koni, oděn v brnění, bojující s drakem, s rozevlátým pláštěm, pod tělem draka nápis: St. Georgius / bitte für uns!, okolo nápisu imitace skalního masivu se spodní vystupující kratší římsou, horní část reliéfu ohraničena segmentovou nikou, v nárožích podstavce rostlinné motivy lilií. Po stranách podstavce na soklících sloupky, ve spodní části s plintou, patkou, hladkým dříkem, horní část s prstencem a krycí deskou, abakem. Podstavec i sloupky ukončeny přesahující profilovanou plochou římsou, uprostřed vzdutou s volutami, pod nimi dvě drobné andílčí hlavičky s křidélky. Zadní strana podstavce s vyrytým textem donátora: Erichtet / von Georg und Genoveva / Kahler / 1866/. Pod křížem s jetelovitě zakončenými rameny postavy světců. U paty kříže sedící a plačící Marie Magdalena, levou rukou otírající si slzy s očí, před ní nádobka s vonnými mastmi. Na nízkých plintech po stranách sochy, Panna Marie (vlevo), světice zobrazena v kontrapostu, s esovitě prohnutým tělem, rukama sepjatýma před tělem a Jana Evangelisty (vpravo), světec prostovlasý, s rukama sepjatýma před tělem na prsou, oděn do dlouhého splývavého šatu. Nad hlavou P. Marie kovová paprsčitá svatozář, sv. Jan Evangelista bez svatozáře. Na kříži korpus mrtvého Krista s hlavou skloněnou k pravému rameni, výraznou rozevlátou bederní rouškou s cípem spuštěným u pravého boku. Na hlavě Krista trnová koruna, nad ní uchycena kovová paprsčitá svatozář. Ve vrcholu svislého břevna kříže nad hlavou Krista nápisová páska, titulus IN/RI. Od komunikace vede k pilíři se sousoším Kalvárie kamenné schodiště v počtu 6 ks o šíři 230 cm u základového stupně, horní stupeň s nástupnicí podesty o délce 180 cm. Podesta před pilířem je sesazená z kamenných desek, celkově o rozměru 133 x 180 cm. Schody jsou od komunikace lemovány po stranách plným pískovcovým zábradlím s krycími překrývajícími deskami, na nich umístěny sloupky a vázy, které byly doplněny drobnými sochami andílků. Mezi sloupky a pilíři uchycena pole litinového zábradlí. Materiál světlý pískovec, kovové svatozáře. Celková výška památky (bez přístupových stupňů) 320 cm.