sousoší Korunování Panny Marie

Pískovcové sousoší je situováno ve východní části obce ve svahu vlevo nad hlavní silnící vedoucí na Trutnov a obrací se čelní jižní stranou směrem ke komunikaci. Plastiku uvozuje sedm pískovcových schodů se zaoblenými hranami. Na nízkém stupni spočívá kvadratický sokl zakončený oblou římsou. Na přední (jižní) straně nalezneme v jednoduchém rámečku tesaný nápis: „ Královno bez poskvrnění hříchu / prvního [...] oroduj za nás“. Na sokl navazuje kvadratický dřík zdobený po stranách čelní strany svislými žebrovanými pásy. Střední část dříku zaujímá reliéf sv. Václava zakončený mušlí s festony. Zadní strana (severní) strana nese tesaný nápis: „ Nákladem Antonína Krofa bývalého občana / z Čisté Léta Páně 1863“. Dřík nese hlavici s volutovou římsou doplněnou reliéfem mušle a dvojicí putty. Samotné sousoší představující Korunování Panny Marie stojí na nízkém nástavci. Jednotlivé postavy stojí na stylizovaných obláčcích s hlavami andílků. Ve středu kompozice klečí Panna Marie se sepjatýma rukama. Po její levici sedí Bůh Otec v podobě starého muže s globem na klíně. Po její pravé ruce je umístěna plastika Boha syna ve splývavém rouše s křížem v pravé ruce. Bůh Otec a Bůh Syn drží nad hlavou Panny Marie korunu. Sousoší vrcholí stylizací oblaků s holubicí Ducha Svatého. Celou plastiku doplňují čtyři osmiboké pilířky někdejšího oplocení.