sousoší Korunování Panny Marie na podstavě

Na ploché základně s konvexní čelní stěnou stojí pilíř s předsazenou kvádrovou patkou. Čelní stěna patky konvexní s předsazenými krajními hranami, v ploše konvexní stěny kanelovaná obdélná pasparta s nápisem tesaným frakturou: Zu Ehren der Hoch / heiligsten Dreifaldigkeit hat / diese Statue erbauen Lassen / Michael Völke. Boční a zadní stěna patky hladké. Na čelní stěně pilíře výrazný reliéf archanděla Michaela stojícího v mírném kontrapostu na ďáblu ležícím v plamenech. Ďábel leží na hladké kartuši bez výzdoby a nápisu. Reliéf archanděla je po stranách lemován kanelovanými pásy a dvěma rokaji. Čelní stěna pilíře je završena přesazenou odstupňovanou deskovou římsou v konvex-konkávním prohnutí. Pod vrcholem římsy rokaj a železný závěs pro lampu. Boční a zadní stěna pilíře rovněž hladké bez výzdoby. Na pilíří stojí oválná deska v podobě oblaku s anděly s výrazným reliéfem Nejsvětější Trojice korunující P. Marii. Na zadní stěně desky reliéf Nejsvětějšího srdce Páně. Vše je zhotoveno z hrubozrnného pískovce místní provenience (nejspíš Božanov nebo okolí), jednotlivé díly jsou mezi sebou na zadní straně spojeny železnými skobami.