sousoší krucifixu na podstavě

Sousoší z hořického pískovce. Na podstavci s římsou je vztyčen vlastní krucifix a po jeho stranách sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Podstavec má má po stranách dva čtyřhranné sloupky s hlavicemi s akantovými listy a je ozdoben prvky pseudogotického tvarosloví. Na přední straně má datování datování 1884 a ve střední části nápis : "Pozdraven buď svatý kříž na němž zemřel Pán Ježíš." Vzadu dedikační nápis a signatura autora : "Postaveno nákladem Jana Buryšky z Jesenice. Zhotovil Jan Háž, sochař z Jesenice." Rozměry podstavce jsou 160 x 65 x 50 cm. Na vrcholku podstavce římsa přesahující na hlavice postranních sloupků. Na římse sousoší Ukřižovaného. Výška kříže 180 cm a výška postavy Krista 100 cm. Po stranách kříže dvě stojící postavy vysoké 80 cm. Vpravo Panna Marie a vlevo sv. Jan Evangelista.